Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákupy v internetovém obchodě Motozboží.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PSí Motooděvy s.r.o., IČO: 27719588 (dále jen prodávající) a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Podmínkou vzniku kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslání objednávky z e-shopu Motozboží.eu. Elektronická objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a pro její úplnou platnost je nutné potvrzení objednávky ze strany kupujícího. K potvrzení objednávky vyzve prodávající potvrzujícím e-mailem, ve kterém budou uvedeny všechny body objednávky. Účelem potvrzení je ověření totožnosti kupujícího a kontrola sortimentu objednaného zboží, termín dodání a cena za zboží a dopravu. Pokud nebude na potvrzující e-mail reagováno (písemná odpověď, nebo telefonický kontakt) považuje se toto za souhlas se všemi body objednávky.

Cena a platba

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny za zboží v případě, že dojde k výrazné změně kurzu vůči zahraniční měně nebo dojde ke změně u dodavatelů zboží. O změně ceny však bude informovat kupujícího. Kupní cenu lze považovat za zaplacenou až v okamžiku, kdy je v plné výši připsána na bankovní účet prodávajícího nebo je uhrazena v plné výši v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní služby. Kupující obdrží současně se zbožím také řádný doklad o zaplacení, který je současně záručním listem. Kupující přebírá zboží až v okamžiku, kdy je uhrazena jeho cena v plné výši, pokud nebylo dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena za dopravu. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby, než dojde k plnému zaplacení částky ze strany kupujícího.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Kupující má právo udělat storno objednávky bez udání zjevného důvodu před odesláním zboží. Rozhodující je termín odeslání informačního emailu o expedici. Po expedici zboží může kupující odstoupit od objednávky v případě, že prodávající nesplní některou z podmínek související s dodáním objednaného zboží. Prodávající může uplatnit náhradu škody, které vzniklo při stornování objednávky a to především vynaložením nákladů na dopravu a další poplatky související s objednáním zboží.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Zboží se již nevyrábí nebo došlo k výraznému zvýšení ceny u dodavatele zboží. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího, aby ho informoval o vzniklé situaci. Pokud je možná náhrada zboží podobného charakteru a ceny a dojde ke vzájemné dohodě, prodávající se snaží dodat toto zboží v původně dohodnutém termínu a ceně. Pokud již zaplatil kupující za zboží a prodejce mu z výše uvedených důvodů není schopen dodat, dojde ze strany prodávajícího ke vrácení celé částky na účet nebo adresu, kterou určí kupující a to co nejdříve (nejpozději do 7 dnů). Prodávající může stornovat objednávku bez udání důvodu.

Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

Pokud zboží nebylo převzato osobně, má kupující právo odstoupit od smlouvy (vrácení zboží) dle § 53 Občanského zákoníku. Toto právo je podmíněno, pokud je kupující fyzická osoba a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Zboží je možné vrátit v zákonné lhůtě 14 dní, musí obsahovat veškeré původní příslušenství a nesmí vykazovat známky použití. Zboží lze zaslat na naši poštovní adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato). Prodávající je oprávněn požadovat poplatek ve výši 200-300 Kč dle skutečně vynaložených nákladů souvisejícím s odstoupením od kupní smlouvy ze strany zákazníka. (Přijetí zboží na sklad, vystavení dobropisu, poštovné atd.) Poplatek bude v případě vrácení zboží odečten od ceny zboží a zbývající částka bude zaslána na adresu nebo bankovní účet kupujícího. Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám bude zaslána částka v co nejkratším čase, nejpozději však do 7 dní od doručení zboží prodávajícímu.

Osobní odběr zboží

K předání zboží dojde po telefonické dohodě v místě provozovny. Pokud se kupující neprokáže dokladem, kterým by potvrdil jeho totožnost, prodávající není povinen mu zboží předat.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že neposkytne údaje o kupujícím žádné třetí straně. Odesláním objednávky v elektronickém obchodě Motozboží.eu souhlasíte se shromažďováním informací o Vás a Vašich nákupech. V případě, že dojde k poškození zabezpečení a do systému vnikne cizí osoba (hacker) prostřednictvím počítačové sítě internet, provozovatel elektronického obchodu nenese zodpovědnost za škody vzniklé tímto jednáním. Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním informačních emailů, můžete být informování o novinkách v našem e-shopu a mohou Vám být zasílány ceníky a speciální nabídky. Pokud již nechcete dostávat tyto informace, zašlete zpět email a do předmětu napište "NEZASÍLAT".

Shrnutí

Odesláním elektronické objednávky souhlasí kupující se všemi podmínkami uvedenými v tomto nákupním řádu a také s cenou dopravy a zboží, které objednává. Odesláním a potvrzením objednávky se zároveň prodávající a kupující zavazují, že jednají ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákona a není-li uvedeno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.